Zagrozenie wybuchem gazu

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów oddanych do służbie w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania stosujące się nie właśnie do bezpieczeństwa ale i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też połączone spośród ostatnim każde procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, aby mógł być wprowadzany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W wczesnej części otrzymują się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które rzuca się w pozostałych miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń robiących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością zlokalizować w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do lektury w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić jasny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedne dania w planu zapewnienia zgodzie z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.